Revisjon Oslo

PÅ JAKT ETTER REVISOR I OSLO?

Det finnes mange ulike revisorselskap og det kan være lurt å gjøre en vurdering før man tar et endelig valg på hvilken revisor man velger.

På denne siden ønsker vi med tiden å samle en oversikt over ulike revisorer i Oslo. 

Målet er at det skal være så lett som mulig å finne en revisor lokalt i Oslo, som kan dekke din bedrifts revisjonsbehov.

RevisjonOslo.com

LENKESAMLING:​

REVISORFORENINGEN
​Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.

SKATTEETATEN
​Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

OSLO KEMNERKONTOR
Kilder og informasjon rundt skatt og avgifter i Oslo kommune.​

MPR REVISJON OSLO
Revisjonskontor i Oslo sentrum. Ved siden av revisjon tilbys også økonomisk rådgivning og regnskapsføring.

REGNSKAPSFØRERTILBUD
Få 3 tilbud fra lokale revisorer og regnskapsførere.

ALTINN SKJEMA OG TJENESTER
I skjema og tjenester finner du statlige skjema som næringslivet er pålagt ved lov å sende inn. I tillegg finner du en del søknadsskjemaer og skjemaer for privatpersoner.

REVISJON.NO
Revisorer, regnskapsførere, næringsdrivende, ledere, offentlig ansatte, banker, media, studenter m. fl. bruker portalen, som holdes daglig oppdatert.

Revisjon (fra latin: ettersyn eller gjensyn) eller regnskapskontroll, er en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold. Revisjon kan utføres av medarbeidere som ikke er autoriserte revisorer, men det er alltid en autorisert revisor som undertegner revisjonsberetningen.

Wikipedia